Wat is WEP+?

Een tewerkstelling in het kader van WEP+ moet voor de aangeworven medewerkers een brug vormen tussen een periode van werkloosheid en een nieuwe periode van tewerkstelling in het gewone arbeidscircuit. Dit door hen voldoende bagage te geven om (opnieuw) de stap naar het gewone arbeidscircuit te zetten. Werk wordt gecombineerd met opleiding op de werkvloer.

Het WEP+ stelsel steunt op de volgende principes :

•  tijdens de tewerkstelling wordt opleiding en begeleiding aangeboden

•  de werkervaring duurt maximaal 12 maanden

•  de mogelijkeheid om de wep+ medewerker te laten werken en bijleren in uw bedrijf door een stage+

•  aanwerving van de wep’er door uw bedrijf met tewerkstellingsmaatregelen: activa, win-win, Individuele Beroeps Opleiding, inschakelingsstage, … 

(Source: http)